I media

Blogger Boot Camp har synts en del i media. Förutom otaliga blogginlägg är det här några mediaklipp från BBCs historia:

Fitness Magazine, 06, 2012.

Metro 24 januari 2012.

I Fitness Magazine 2011.

Reportage i Fitness Magazine 2010.

Reportage i Metro 2008.

B B C   p å   F a c e b o o k
B B C   p å   T w i t t e r